Search

OGSM 28.06.2021

Documents

 VOTING RESULTS:

Information due to the processing of the personal data connected with the General Shareholders Meeting of LUG S.A. (PL)

 

INFORMATION ABOUT THE TOTAL NUMBER OF SHARES IN THE COMPANY AND THE NUMBER OF VOTES FROM THIS SHARES AT THE DAY OF ANNOUNCEMENT:

 

Number of shares(pcs)

Share in the share capital (%)

Votes

Share in the general number of votes (%)

A Series

4 320 000

60,01%

4 320 000

60,01%

B Series       

1 438 856

19,99%

1 438 856

19,99%

C Series    

1 439 714

20,00%

1 439 714

20,00%

Total             

7 198 570

100%

7 198 570

100%

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

 

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Seria A 

4 320 000

60,01%

4 320 000

60,01%

Seria B          

1 438 856

19,99%

1 438 856

19,99%

Seria C           

1 439 714

20,00%

1 439 714

20,00%

Suma              

7 198 570

100%

7 198 570

100%